Vídeo i web 'Maternidades Vulnerables'

El programa Maternitats Vulnerables compta amb una nova web i un vídeo en què es recullen les experiències de les jornades que s'han desenvolupat en set comunitats autònomes per tal de difondre i conscienciar sobre les diferents problemàtiques i escenaris de vulnerabilitat que poden afectar la maternitat .

dimecres, gener 30, 2019
Video: